ระบบ access control system

Nov 19, 2016 at 13:59 o\clock

ระบบ access control system มีทั้งระบบ คีย์การ์ดประตู และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู

by: nuwan

ระบบ access control system มีทั้งระบบที่เป็น ระบบคีย์การ์ดประตู และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู ที่จะใช้ในการควบคุมการเข้าออกของพื้นที่ โดยจะทำการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกของบุคคล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น คีย์การ์ดคอนโด คีย์การ์ดห้องพัก อาคาร หอพัก โรงแรม สำนักงาน บริษัทต่างๆ ซึ่งทั้งสองระบบจะแตกต่างกันเพียงวิธีการในการยืนยันความเป็นบุคคลเพียงเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมาก ทำให้ ประตูคีย์การ์ด ราคาถูก

www.topfingerscan.com