PAHIT MANIS KEHIDUPAN

Mar 31, 2011 at 06:13 o\clock

komunikasi berkesan

by: zaris

Sesuatu yang tidak dapat disangkal bahawa setiap manusia perlu berkomunikasi setiap hari dalam kehidupannya untuk memenuhi keperluan hariannya. Sukar digambarkan seseorang manusia yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain sepanjang hidupnya. Kehidupan tanpa komunikasi adalah amat sunyi dan membosankan.  Itulah sebabnya kenapa apabila Nabi Adam diciptakan, maka dia kemudiannya memohon kepada Allah Taala supaya dikurniakan seorang pendamping sebagai teman untuk berbicara, meluah perasaan dan isi hati dan peneman hidup. Maka Allah Taala yang bersifat maha pengasih dan penyayang telah menciptakan Siti Hawa guna sebagai teman bicara melepaskan kebosanannya.  

Semua orang tidak kira apa kaum dan agama sentiasa berkomunikasi dalam hidupnya. Bahkan ada setengah ulama berpendapat bahawa semua makhluk di dunia ini daripada haiwan di darat dan di laut serta tumbuh-tumbuhan juga berkomunikasi, tetapi dengan cara yang tersendiri. Cuma komunikasi tersebut tidak kefahami oleh akal manusia yang mempunyai kemampuan yang terbatas. 

Sebenarnya, sekiranya mahu membicarakan tajuk komunikasi dalam Islam, maka kita akan mendapati bahawa komunikasi termasuk di dalam bab akhlak. Ianya  penting kerana kaedah komunikasi yang hebat telah ditujukkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW ternyata amat berjaya memikat sebahagian orang-orang kafir Quraisy untuk memeluk Islam. Komunikasi yang berkesanlah yang digunakan oleh para Khulafa’ Rasyidin dan khalifah-khalifah Islam dalam usaha menyebarkan Islam kepada penduduk-penduduk semenanjung Arab di kawasan yang baru dibuka supaya terbuka hati menerima nur Islam. Demikian jugalah dengan menggunakan kaedah komunikasi yang penuh hikmah dan bijaksana maka golongan saudagar Islam dahulu kala yang datang dari Tanah Hejaz dan India berjaya melembutkan hati penduduk Nusantara memeluk Islam. 

Oleh itu, janganlah menganggap persoalan komunikasi sebagai persoalan yang mudah kerana ianya mempunyai kesan yang besar dalam pergaulan seharian. Kepentingannya juga hampir menyamai kepentingan ilmu lain dalam Islam seperti ilmu aqidah dan feqah. 

Persoalannya, komunikasi macam manakah yang membetuli kehendak Islam? 

Persoalan ini perlu dijawab dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur’an, Hadih Nabi SAW dan kita-kitab sirah dan akhlak yang menceritakan kehidupan ulama di zaman silam. Kita perlu merujuk kepada Ayat Al-Qur’an, Hadith Nabi SAW dan Kitab sirah kerana dari situlah kita memperolehi cara berkomunikasi yang sebenarnya mengikut Islam. Kita mungkin juga boleh melihat kepada teori komunikasi yang dikeluarkan oleh sarjana barat yang juga sering malakukan kajian terhadap konsep komunikasi. Namun begitu, kita perlu menyaring teori dan pendapat mereka agar tidak bertentangan dengan aqidah, syariat dan akhlak Islam. Di dalam Al-Qur’anul Karim dan Hadith Nabi SAW, terdapat banyak petunjuk yang boleh dijadikan pedoman tentang cara berkomunikasi.

Sebagai contohnya kita bolah melihat kepada kisah Luqman Al-Hakim menasihati anaknya tentang cara berkomunikasi pada ayat 19 di dalam Surah Luqman yang bermaksud: “Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara kaldai” 

Dalam ayat ini, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya tentang cara berkomunikasi supaya menjadi lebih sopan dan beradab. Ini kerana cara bercakap yang sopan mempunyai banyak kelebihan dan lebih disukai ramai dibandingkan dengan percakapan bernada kuat melebihi keperluan si pendengar.  Walaupun ayat tersebut adalah nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, tetapi hakikatnya ia juga adalah nasihat kepada seluruh umat manusia. Ini kerana Al-Qur’an itu bersifat rahmat ke seluruh alam dan sesiapa yang mengambil pengajarannya, maka akan memperolehi keuntungan dan faedah yang banyak. 

Sesuatu yang tidak dapat dinafikan bahawa seseorang akan mendapat gambaran awal mengenai seseorang berdasarkan cara bercakap. Sekiranya kali pertama berkomunikasi dengan seseorang dan orang tersebut bercakap dengan nada yang tinggi, maka ini akan memberi gambaran bahawa orang itu adalah seorang yang ego, sombong dan kurang menghormati orang lain. Tetapi sekiranya dia dilayan dengan kata-kata yang lembut dan nada yang rendah, maka dia akan memberi anggapan awal bahawa orang itu bersifat baik hati, mudah meminta pertolongan, tidak sukar untuk didekati dan bersikap menghormati orang lain. 

Suara yang dituturkan dengan nada yang rendah bukan bermakna seseorang itu bersikap penakut dan dayus, sebaliknya lebih kepada bersifat menghormati kepada orang lain. Nada suara yang kuat dan terlalu nyaring melebihi sepatutnya lebih memperlihatkan kepada sifat sombong dan takbur yang berada dalam diri si penutur. 

Namun begitu, teknik berkomunikasi perlu disesuaikan mengikut keadaan. Tidak semestinya kita hanya perlu bercakap dengan menggunakan nada suara yang sama apabila berada dalam situasi yang berlainan. Penggunaan nada suara yang bersesuaian amat penting supaya dapat memberi kesan yang baik kepada si pendengar.

Kita boleh merujuk kepada sepotong ayat Al-Qur’an yang sering disebut oleh alim ulama apabila membicarakan tentang komunikasi dalam berdakwah dalam Surah An-Nahl ayat 125 yang bererti:“Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk.” Ayat Al-Qur’an di atas amat popular di kalangan ustaz dan ustazah.

Semua pendakwah akan mengingati ayat ini beserta pengertian dan penafsirannya. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa ayat inilah di antara kunci asas dalam berdakwah yang menggunakan kaedah komunikasi atau dengan menggunakan  lisan. Ini menunjukkan bahawa sekiranya cara berdakwah membetuli dengan yang sepatutnya, maka si pendengar akan mendengar dengan penuh minat atau sekurang-kurangnya mendengar dengan hormat. Walau pun tidak menerima seruan Islam, tetapi sekurang-kurangnya tidak akan timbul permusuhan dan dendam. Ini bermakna masih terdapat ruang dan peluang lagi untuk berdakwah apabila hubungan yang wujud berkeadaan baik. 

Dalam ayat tersebut disebut juga dengan perkataan ‘ja dala’. Ianya boleh diertikan dengan makna ‘berdebat’. Ianya boleh difahami kepada dua pihak atau lebih yang saling memberi hujah untuk membenarkan pendapat masing-masing. Akan tetapi, Allah Taala mengarahkan supaya proses berdebat ini dilakukan dengan cara yang baik supaya semua pihak berlapang dada, saling berfikiran terbuka dan tidak berakhir dengan permusuhan dan dendam. Allah Taala menegaskan supaya melakukan perdebatan dengan cara yang baik kerana mengetahui bahawa sudah amat banyak perdebatan dan pertikaman lidah akhirnya membawa lebih banyak keburukan seperti peperangan di kalangan suku, kaum dan negara. 

Walau pun ayat ini secara khusus menyebutkan tentang cara percakapan dalam berdakwah, tetapi ia juga boleh ditafsirkan dalam kehidupan seharian. Jika kita melihat kepada Sirah Nabi SAW, maka Kita dapat melihat betapa hebatnya kuasa percakapan yang baik sehingga berlangsungnya perjanjian Aqabah satu dan dua yang merupakan sejarah awal dakwah kepada penduduk Madinah. Begitu juga dengan dengan kata-kata saidina Abu Bakar Assidiq ketika menenangkan saidina Umar Al-Khattab ketika mengetahui kewafatan Rasulullah SAW.  

Seseorang manusia perlulah menjaga persahabatannya dengan menetapkan batas-batas percakapannya supaya tidak melampaui had. Dia perlulah bijak mengenali sahabatnya, dari sudut perkara yang digemari dan perkara yang tidak disukainya. Dia sepatutnya mengetahui perkara apakah yang tidak disukai dibicarakan oleh temannya itu, yang masa seolah-olah merupakan kepantangan baginya.  

Seorang sahabat yang setia adalah seorang yang mengasihi sahabatnya dengan ikhlas kerana Allah Taala tanpa mengharapkan apa-apa kepentingan. Dia tidak akan menikam dari belakang dengan menggunakan lidahnya seperti mengadu domba dengan orang lain. Dia mengetahui bahawa itu adalah sifat munafik yang terkutuk. Begitu juga, dia tidak akan menfitnah sahabatnya kerana mengetahui bahawa fitnah itu lebih dasyat dari pembunuhan. 

Dalam kitab Sirah Nabi SAW, terdapat banyak hadith yang boleh dijadikan pedoman dalam pergaulan. Salah satunya adalah tentang perbuatan berbisik antara dua orang tanpa diketahui oleh orang ketiga tentang apa yang dibisiknya.  Sebaliknya perlulah disertai oleh ketiga-tiganya sekali bagi mengelakkan timbulnya timbul salah sangka dan silap faham.

Keadaan ini dapat difahami daripada dua hadith yang terdapat dalam Shahih Muslim yang diterjemahkan seperti berikut: “daripada Ibnu Umar radiallahu anhu: Rasulullah SAW bersabda: Apabila terdapat tiga orang, maka janganlah dua orang (di antara mereka) berbisik-bisik  tanpa menyertakan yang lain” “daripada Abdullah bin Mas’ud Radiallahu anhu katanya: Rasulullah SAW bersabda: Apabila kalian bertiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan seorang yang lain sehingga kamu dapat bergaul dengan manusia, karena dapat membuatnya sedih” 

Andaikata umat Islam keseluruhannya mengamalkan cara percakapan yang bersesuaian dengan yang telah digariskan oleh Islam, maka sudah tentu keharmonian wujud di dunia ini. Agama Islam juga pasti akan lebih mudah tersebar ke seluruh pelusuk alam. Semoga kepetahan Hamka berpidato dan kemantapan beliau dalam tulisannya dapat dijadikan inspirasi kepada umat Islam dalam mewujudkan umat Islam yang lebih kuat ikatan ukhuwah persaudaraan melalui ucapan dan kata-kata yang baik dan diredhai oleh Allah Taala.

Mar 31, 2011 at 06:12 o\clock

bersikap ihsan

by: zaris

Islam adalah agama yang amat mementingkan  ihsan dan perasaan mengasihani kepada semua makhluk. Sifat ihsan ini bukan hanya sesama manusia sahaja, bahkan ianya meliputi juga sifat mengasihani kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Manusia perlulah menyedari bahawa mereka adalah khalifah yang diamanahkan untuk memakmurkan bumi ini dengan cara bersikap ihsan kepada mahkluk lain. Mereka juga perlu insaf bahawa kedudukan manusia di muka bumi ini adalah disebabkan Allah Taala telah berlaku ihsan terlebih dahulu kepada mereka dengan menundukkan segala macam haiwan yang di laut di darat, tumbuh-tumbuhan, gunung-ganang, udara dan lain-lain kepada manusia.

Bersikap mengasihani kepada makhluk adalah satu sikap yang amat dituntut.  Apabila kita  membaca sirah, maka didapati betapa hebatnya sifat mengasihani sesama makhluk yang dimiliki oleh junjungan kita Rasulullah SAW sendiri. Kadang-kadang sesetengah kisah boleh membuatkan kita mengalirkan air mata mengenangkan betapa mulianya akhlaknya baginda. Tidak akan mampu seseorang walau sehebat manapun untuk melakukan sepertimana yang dilakukan oleh baginda.

Diriwayatkan dalam satu hadith bahawa baginda setiap hari tidak lupa untuk memberi makan seorang yahudi yang buta. Perbuatan tersebut dilakukan oleh baginda setiap hari, sehinggalah baginda wafat. Apabila saidina Abu Bakar bertanya kepada Siti Aishah tentang amalan yang dibuat setiap hari oleh baginda, maka Siti Aishah Radiallahu Anha mengatakan bahawa Rasulullah SAW setiap hari tidak lupa untuk  memberi makan kepada si yahudi yang buta tadi. Apabila mengetahui perkara tersebut, maka Saidina Abu Bakar terus menyiapkan makanan dan pergi kepada si yahudi untuk memberi makan dan menyuapkan makanan kepada lelaki tersebut.

Apabila  si buta tersebut merasakan makanan yang disuapkan kepadanya, maka serta merta dia bertanya tentang siapakah yang menyuapkannya kali ini. Kenapa bukan orang yang sama menyuapkannya seperti kebiasaannya, dimanakah orang tersebut dan kenapa dia tidak lagi datang menyuapnya. Maka terkejutlah saidina Abu Bakar  kerana si buta tersebut mengetahui bahawa yang menyuapkan makanan bukan lagi Nabi Muhammad SAW, sedangkan dia tidak pernah melihat sendiri rupa orang yang menyuap makanan kepadanya.

Saidina Abu Bakar dengan perasaan sedih mengatakan bahawa orang tersebut sudah meninggal dunia. Maka berhamburanlah air mata si buta tersebut menangis kesedihan.

Seterusnya Abu Bakar bertanyakan si buta, apakah rahsia yang menyebabkan dia mengetahui bahawa yang memberi makan tersebut bukan Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh si buta bahawa, apabila mahu menyuapkan makanan kepadanya, Baginda terlebih dahulu akan melumatkan makanan tersebut supaya menjadi lebih lembut dan empuk agar ianya lebih lazat dan mudah ditelah. Mendengar kisah tersebut serta merta mengalirlah air mata Abu Bakar mengenangkan betapa bersifat pengasih dan penyayangnya Rasulullah SAW sesama manusia walau pun si buta tersebut bukan beragama Islam.  Sifat pengasih baginda meliputi kepada semua makhluk di atas muka bumi, daripada manusia sehinggalah kepada binatang yang melata dan tumbuh-tumbuhan.

Jika kita melihat keadaan hari ini, betapa jauh bezanya akhlak umat sekarang dibandingkan dengan akhlak rasulullah SAW. Walaupun seseorang itu mempunyai pendidikan agama setingi gunung dan memiliki bergulung ijazah, tetapi akhlaknya ternyata masih amat jauh daripada akhlak Rasulullah SAW.

Seringkali seseorang yang bergelar ilmuan Islam yang disegani oleh orang ramai, tetapi kenapa hatinya masih mampu untuk tidur lena di atas tilam yang empuk walaupun saban hari mengetahui dan melihat orang lain di sekelilingnya menderita lapar dan dahaga?

Perangai sebegini jelas sekali berbeza dengan suatu Hadith nabi SAW yang bermaksud ;” Tidak sempurna iman seseorang kamu sekiranya kamu tidur sedangkan jiran sebelahmu berkeadaan lapar”

Disebutkan dalam sebuah Hadith di dalam kitab Hadith 40 Imam Nawawi yang bermaksud: Daripada Abu Ya’la Shaddad ibn Aus Radiallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda: SesungguhnyaAllah telah mewajibkan ihsan atas tiap-tiap sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka elokanlah pembunuhan. Dan apabila menyembelih, maka elokanlah penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan mata pisaunya, dan hendaklah dia melapangkan binatang sembelihan. (Diriyawatkan oleh Muslim)

Di sini kita melihat betapa tingginya Islam meletakkan nilai akhlak. Walaupun ketika dengan pembunuhan dan penyembelihan, namun masih lagi ada lagi unsur  akhlak yang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Ini kerana tidak ada satu pun dalam soal ibadat yang boleh dianggap remeh kerana ianya pasti memiliki hikmat yang tersendiri.

Kita melihat di dalam peperangn demi peperangan  yang berlaku di zaman Rasulullah dan Khulafa’ rasyidin dengan orang-orang kafir, yahudi dan munafiquun, maka  akan didapati terdapat akhlak yang amat terpuji. Walaupun dalam keadaan mahu membunuh musuh di medan perang, tetapi Rasulullah menasihati Sahabatnya supaya tidak memukul di bahagian muka. Di samping itu, membunuh juga bukan atas dasar bencikan musuhnya, tetapi kerana agama.

Keadaan ini berbeza dengan akhlak dan tingkah laku tentera kafir Quraisy sesudah berakhirnya peperangan Uhud, di mana ada yang bertindak membelah dada Saidina Hamzah untuk mengeluarkan hati beliau dan seterusnya dimamah. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan terdapat sesetengah askar Kafir Quraisy yang  yang lain bertindak memotong bahagian anggota badan tentera Islam yang syahid seperti telinga, hidung dan  lain-lain untuk dijadikan kalung dan digantung di leher mereka. Betapa sayunya baginda apabila kembali semula ke medan peperangan untuk mengambil mayat para sahabat yang syahid apabila melihat mayat sahabat yang diperlakukan sebegitu.

Terdapat satu kisah di mana Saidina Ali terlibat dengan satu peperangan. Saidina Ali akhirnya berjaya menjatuhkan musuhnya tersebut dan mempunyai peluang untuk membunuhnya. Musuhnya secara tiba-tiba meludah ke muka Ali. Ali yang tadi sudah mempunyai sudah mengangkat senjata untuk membunuhnya secara tiba-tiba berundur dan meletakkan kembali senjatanya. Lelaki tersebut terkejut kehairanan dan bertanyakan kenapa Saidina Ali tidak membunuhnya. Ali menjawab bahawa dia tidak mahu membunuh kerana kebencian disebabkan tindakan lelaki tersebut meludahnya, sebaliknya Ali mahu membunuh musuhnya atas dasar agama.

Dari kisah ini, kita mendapat pengajaran yang amat berguna sekali di mana Saidina Ali Karramallahu Wajhah ternyata amat mementingkan niatnya dan tidak mahu diadili oleh Allah Taala apabila dia menghilangkan satu nyawa manusia disebabkan kebencian dan bukan kerana agama. Betapa tingginya keimanan sahabat dan betapa besarnya nilai akhlak yang dimiliki oleh mereka walaupun sudah berada dalam suasana amukan peperangan yang dahsyat, masih mampu lagi mengingati pesanan wasiat Rasulullah SAW.

Ketika mahu menyembelih binatang, Islam juga mengajar kita supaya menyembelih dengan cara yang tertentu. Tujuannya agar binatang tersebut dapat menghabiskan nyawanya dengan kesakitan yang paling minama. Alat yang digunakan untuk  id tlain agarmpatmenyembelih perlulah diasah sehingga tajam. Proses mengasah itu pula mestilah dilakukan ditempat lain dan bukannya  dibuat dihadapan haiwan tersebutI. Sembelihan dengan menggunakan alat sembelihan yang tajam bertujuan agar haiwan tersebut mati dengan cepat tanpa siksaan. Ini kerana alat sembelihan yang tumpul akan lebih menyiksa binatang di penghujung nyawanya. Binatang tersebut pula apabila sudah sembelih thendaklah dilepaskan agar ia dapat meronta dan menggelapar sepuasnya.