PAHIT MANIS KEHIDUPAN

Jul 31, 2009 at 10:20 o\clock

Hadith Jarang Didengar Tapi Berguna

by: zaris   Keywords: Hadith, jarang, didengar

Kita kadang-kadang kerana tidak ada masa jarang membelek dan membaca kitab hadith. Banyak hadith yang jarang disebut oleh ustaz hari ini yang amat banyak dalam kitab.

Berkaitan dengan memencilkan diri di waktu rosaknya zaman atau takut fitnah dalam agama

Dari Sa’ad bin Abu Waqqash r.a, katanya: “ Saya mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hamba yang bertaqwa serta kaya dan tersembunyi – yakni tidak sebagai orang masyhur dan tidak dikenal orang kerana mempunyai kedudukan.”

                                                                                                                                                             (Riwayat Muslim)

Berkaitan pekerjaan mengembala kambing sebagai suatu pekerjaan yang pernah dilakukan oleh setiap Nabi

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi S.A.W sabdanya: “Tiada seorang nabipun yang diutus oleh Allah, melainkan ia tentu menggembala kambing.” Para sahabatnya bertanya: “Dan Tuan?” Beliau menjawab: “Ya, saya juga menggembala kambing itu, yaitu di Qararith*. Kambing itu kepunyaan penduduk Makkah.”

                                                                                                                                                             (Riwayat Muslim)

*Qararith itu ada yang mengatakan bahawa ia adalah nama tempat pengembalaan di Makkah, tetapi ada yang mengatakan bahawa itu adalah nama bagian dari wang dinar atau dirham, yakni bahawa beliau SAW mengembala itu dengan menerima upah qararith.

Sebahagian cara makan Nabi SAW

Dari Anas R.A. bahawasanya Rasulullah SAW apabila makan sesuatu makanan, maka beliau menjilati jari-jarinya yang tiga – yakni ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Anas berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “ Jikalau suapan seseorang dari engkau semua itu jatuh, maka buanglah daripadanya apa-apa yang kotor dan setelah itu makanlah dan janganlah ditinggalkan untuk dimakan syaitan – yang masih bersih tadi. Beliau juga menyuruh supaya bejana tempat makanan itu dijilat pula. Beliau bersabda: “Sesungguhnya engkau semua tidak mengetahui dalam makanan yang manakah yang di situ ada berkahnya”

                                                                                                                                                             (Riwayat Muslim)

Mengantuk ketika mahu solat

Dari Aisyah radiallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda : “Jikalau seseorang di antara engkau mengantuk dalam solat, maka hendaklah ia tidur dulu sehingga lenyaplah kantuk itu dari dirinya, kerana sesungguhnya seseorang di antara engkau semua itu jikalau bersembahyang sedang ia mengantuk, barangkali ia bermaksud hendak memohon pengampunan, tetapi lalu memaki-maki dirinya sendiri”

                                                                                                                                                             (Muttafaq alaih)

Berkaitan bermusafir

Dari Anas r.a, katanya: “Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah engkau semua bepergian di waktu malam, sebab sesungguhnya bumi itu dilipat di waktu malam”

                                                               (Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan)

Dari Abu Hurairah r.a, katanya: “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal – yakni haram – bagi seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari penghabisan , kalau i berpergian sejauh jarak sehari semalam, melainkan wajib disertai orang yang menjadi mahramnya”

                                                                                                                                                             (Muttafaq alaih)

 Berkaitan memakai terompah

Dari Jabir R.A. bahawa Rasulullah SAW melarang kalau seseorang itu mengenakan terompahnya sambil berdiri.

(Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan)

 

Dari Abu Hurairah R.A. bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlan seseorang di antara engkau berjalan dengan mengenakan sebuah terompah sahaja. Hendahlah kedua-duanya dikenakan semua atau hendaklah dilepaskan saja keduanya”

Dalam riwayat lain disebutkan: “Atau hendaklah ditangalkan saja keduanya – misalnya di waktu yang satu putus dan lain-lain”

(Muttafaq ‘alaih)

 

Dari Abu Hurairah RA pula, katanya: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Jikalau tali terompah seseorang di antara sengkau semua putus, maka janganlah berjalan pada yang satunya – yang tidak putus  - sehingga ia membetulkan keduanya itu”

(Riwayat Muslim)

 

Berkaitan larangan mencabut uban dari janggut, kepala dan lain-lain

Dari ‘Amr bin Syuaib dari ayahnya dari neneknya lelaki RA dari Nabi SAW sabdanya: “Janganlah engkau semua mencabut uban, sebab uban itu adalah merupakan cahaya seorang Muslim pada hari kiamat”

(Hadith hasan yang diriwayatkan oleh Imam-Imam Abu Dawud dan Termidzi serta Nasa’i dengan isnad-isnad yang bagus. Imam Termidzi mengatakan bahawa ini adalah hadith hasan)

Berkaitan makan atau minum dengan tangan kiri

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seseorang di antara engkau semua makan dengan tangan kirinya dan janganlah sekali-kali pula minum dengannya itu, sebab sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minumpun dengan tangan kirinya”

(Riwayat Muslim)

Berkaitan dengan makruhnya memaki-maki ayam

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani RA katanya: “Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau semua memaki-maki ayam jantan, sebab sesungguhnya ayam jantan itu membangunkan untuk solat”

(Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih)