Karışık Mevzular

Jan 28, 2014 at 08:47 o\clock

استفاده روحانی از کریسمس

by: alshen

 

 

حسن روحانی رئيس جمهور ایران جهت برون رفت از وضعیتی که کشورش دچار آن شده سعی می کند پی در پی از برخی فرصت ها استفاده نماید. حمله بعدی روحانی مرتبط با سال نو میلادی بود .


براساس اطلاعاتی که در وب سایت دفتر روحانی جای داده شده است، روحانی در 25 دسامبر نامه تبریکی به پاپ در روم ارسال نمود. در نامه روحانی پاپ را تبریک نموده و به وی آرزوی موفقیت می نماید. در پایان این نامه بر گفتگو بین ادیان تاکید و جهت فعالیت در این چارچوب روز تولد عیسی مسیح به عنوان یک فرصت ذکر شده است.


روحانی به مناسبت کریسمس مسیحیان کشور خود را هم تبریک گفت. علاوه بر این، با خانواده های ارمنی در تهران دیدار کرد و بع آنها شخصا تبریک گفت. جالب توجه است، گرچه در طول جنگ عراق با ایران با اینکه کلاً 70 نفر ارمنی جان خود را از دست داد، اما روحانی ضمن سر زدن به ارامنه چنین گفت: " شهدای ارمنی برای دفاع از کشور هر کار از دستشان برمی آمد انجام می دادند. شرکت شما در جبهه جنگ به عنوان ارمنه ایرانی نشان می دهد که، ایرانی ها در تمام مشکلات شانه به شانه و با هم حرکت می نمایند."

حال اینکه قهرمانی‌هایی که ترکهای آذربایجان در جنگ ایران و عراق از خود نشان دادند و قربانی‌هایی که دادند چنان زیاد بود که کار ارامنه به هیچ عنوان قابل قیاس با آن نیست. هیچ نقطه‌ای در آذربایجان وجود ندارد که در آن یک مزار بزرگ شهدا وجود نداشته باشد. اما در رفتار و سخنان روحانی و دیگر رؤسای جمهور پیشین ایران در اینگونه مسائل بی‌صمیمیتی و ارمنی پرستی وجود دارد...
 

Dec 15, 2013 at 10:13 o\clock

شیوه های مبارزه با تروریسم كورد در آزربایجان

 

 

در راستای اقدامات علمی و عملی كمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان جهت آمادگی مردم تورك غرب آذربایجان برای مقابله با فعالیت گروه های تروریستی در منطقه غرب آذربایجان، شیوه های ساده و عملی مقابله مردمی با این غده سرطانی را منتشر و درهزاران نسخه در شهرهای غربی آذربایجان پخش نمود. كمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان با توجه به محدودیت های موجود از همه فعالین حركت ملی آذربایجان و هواداران كمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان می خواهد با تكثیر و پخش این در جبهه ملی مبارزه باتروریسم مشاركت نمایند.

كمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجانچند شیوه آسان برای مقابله با نفوذ تروریسم كورد غرب آزربایجان

ملت آگاه آزربایجان

همه می دانیم که بخشهای بزرگی از سرزمین های تاریخی آزربایجان در طول تاریخ قربانی زیاده طلبی و افزونخواهی دشمنان این ملت گردیده و با کمال تاسف در بسیاری از این موارد مهمانان ناخوانده با مهاجرت و سکونت در سرزمین های آذربایجان از انسان دوستی، مهمان نوازی وبعضا سهل انگاری ملت آذربایجان سو استفاده کرده و بعد از مدت ها مدعی اراضی تاریخی آزربایجان شده و بخش هایی از آن را با ریختن خون انسان های بی گناه از سرزمین ماجدا کرده اند. کشتار مسلمانان تورک ایروان و جدایی آن از خاک آذربایجان، قتل عام مسلمانان تورک قاراباغ و اشغال آن توسط داشناک های ارمنی از نمونه های فراموش نشدنیاست. وقایع دردناک جیلولوق و جنایات اسماعیل سیمتقو که هر کدام می خواستند قسمتی ازخاک آذربایجان را به یغما ببرند و یا اقدامات ضد انسانی و نژاد پرستانه حزبتروریستی دمکرات به رهبری قاسملو در غرب آزربایجان و بعد از انقلاب 57 و یا توطئه گروه های تروریستی پژاک و پ ک ک علیه سرزمین آذربایجان که با اقدامات ناقض حقوق انسان ها و اقدامات تروریستی خواهان تشکیل " کردستان بزرگ" در سرزمین آزربایجان هستند، همگی منطقه غرب آزربایجان را با تهدید مرگبار تروریست ها مواجه ساخته که میتواند سرنوشت دردناک جدایی ایروان، قاراباغ و اوضاع اسف بار کرکوک را برای ملتآذربایجان به ارمغان آورد.
ما هر روز شاهد اقدامات تروریستی این گروه ها درغرب آذربایجان و شهادت سربازان و افسران تورک هستیم. اگر می خواهیم که جنایات مارشیمون ها و سیمیتقو ها و جنایات فعلی تروریست های اتحادیه میهنی کردستان عراق وحزب دمکرات کردستان عراق علیه ملت تورک کرکوک در غرب آذربایجان تکرار نشود همه بایددر جبهه ملی مبارزه با تروریسم بسیج شده و با ساده ترین شیوه ها با نفوذ تروریست هادر منطقه مقابله کنیم.

چند شیوه آسان برای فعالیت در جبهه ملی مبارزه با تروریسم كورد :

-با مطالعه تاریخ غرب آذربایجان و شهری که در آن ساکن هستید، از تاریخ پنهان جنایات تروریست آگاه شوید.
-ا پیگیری اخبار منطقه ( سایت های اینترنتی، رادیو ها ، مجلات و...) از فعالیت های منطقه ای و بین المللی گروه های تروریستی آگاه شوید.
-شنیده ها و یافته های تاریخی خود را در زمینه جنایات تروریست ها در غرب آذربایجان وسایر مناطقآذربایجان را در اختیار دوستان و آشنایان خود قرار دهید.
-در مدارس ودانشگاه دوستان خود را از تاریخ دردناک جنایات تروریست آگاه ساخته و آنها را برای مطالعه تاریخ غرب آذربایجان ترغیب کنید.
-ر دانشگاهی که تحصیل می کنید،فعالیت عناصر دانشجویی وابسته به گروه های تروریستی را به دقت مطالعه و به کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان ارسال کنید.
-ز فروختن و اجاره دادن منزل،باغ و ملک خود به مهاجرین مطلقا خوداری کنید.
-با آگاهی دادن به صاحبان بنگاه های معاملاتی و مشاورین املاک محله خود، آنها را از توطئه های گروه های تروریستی در خرید زمین های غرب آذربایجان آگاه سازید.
-تا آنجا که میتوانید به هر طرق ممکن از خرید و ساکن شدن مهاجرین در محلات و روستاهای خود جلوگیری کنید.
-ا می توانید از معامله با مهاجرین خود داری کنید.
-ز بردن کارگران مهاجر به کارهای ساختمانی و غیره خود داری کنید.
- ازصاحبان صنایع، دامداری ها، مرغ داری ها و باغات بخواهید که از به کار گیری و اسکانمهاجرین خود داری نموده و آنها را از مضرات این عمل آگاه سازید.
-خبرفعالیت های اقتصادی نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاقاق انسان،ایجاد مراکز فحشا و... که توسط گروه های تروریست هدایت می شوند را به کمیته مردمیدفاع از غرب آذربایجان ارسال دارید.
-خبر فعالیت مراکز پول شویی و عناصرسرمایه دار حامی گروه های تروریستی را به با ذکر نوع فعالیت های آنها به کمیتهمردمی دفاع از غرب آذربایجان ارسال دارید.
-عالیت های نژاد پرستانه برخیاز حامیان گروه های تروریستی را که در اداره جات و مراکز مالی نفوذ کرده و بسترمهاجرت ها را فراهم می سازند افشا و یا به کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان ارسال کنید. 
-بیانیه ها و نشریات و سی دی های کیمته مردمی دفاع از غرب آذربایجان را جهت آگاهی دادن به عموم مردم تکثیر و در بین مردم پخشکنید.
-مقالات،تحقیقات و تحلیل های خود را در مورد فعالیت عناصر گروه هایتروریستی را در هر زمینه ای به کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان ارسالکنید.
-از فعالیت مراکز وابسته به گروه های تروریستی در سطح شهرهایآذربایجان عکس و فیلم تهیه نموده و به کمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان ارسال کنید.
-اسامی و آدرس افراد مرتبط با گروه های تروریستی را به صورت دقیق ونوع فعالیت آن را به کمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان ارسال کنید.
-در محله و یا روستایی که در آن ساکن هستید، مهاجرین ساکن هستند مواظب رفت آمد عناصرمشکوک وابسته به گروه های تروریستی به آنجا باشید.
-گر در محله و یاروستایی که در آن ساکن هستید رفت آمد مشکوک عناصر وابسته به گروه های تروریستی رامشاهد نموده اید و یا از نوع فعالیت آنها ( قاچاق انسان، قاچاق فحشا، خانه فساد،انباشت سلاح ویا مهمات و...) آگاهی دارید به دلیل روحیه تروریستی و مسلح بودن آنها،مطلقا از درگیری با آنها خود داری کرده و مراتب را به نیروهای امنیتی و انتظامی اطلاع دهید.
-اگر فردی تورک نظامی و یا عضو نیروهای انتظامی ، بسیج وسپاه پاسداران هستید، مسئولیت شما در دفاع از سرزمین مادری تان دو چندان شده وحمایت نیروهای مردمی را در مقابله با گروه های تروریستی در کنار خود ببیند و بانیروهای مردمی با احترام رفتار کنید.
-در تشیع جنازه و مراسم های قربانیان و سربازان و افسران تورکی که به دست گروه های تروریستی به شهادت می رسندشرکت کنید.
-در صورت امکان در تشیع جنازه شهدا و قربانیان گروه هایتروریستی با نصب پلاکارد و پارچه نوشته ها به زبان تورکی با خانواده های تورک این شهیدان همدردی کنید.
-در صورت امکان در تشیع جنازه شهدا و قربانیان گروههای تروریستی شعار هایی به مانند:

اولوم اولسون تروریسمه، شهیدلر اولمز وطن بولونمز، شهیدلر اولمز آزربایجان بولونمز، تورپاقدان پای اولماز، اولوم پ کا کا یااولوم پژاکا و... سر دهید. 
-نام و آدرس و در صورت امکان عکس شهدا وقربانیان تروریسم را به کمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان ارسال دارید.
-با احترام به مجروحان و خانواده شهدا و قربانیان تروریسم حمایت های معنوی خود را ازمادران،پدران،همسران و فرزندان آنها قطع نکنید.
هموطن تورک:

تروریسم با اقدامات ضد انسانی و خونریزی، صلح و آرامش بین ملت ها را نابودمی کند. بدون تروریسم در غرب آزربایجان فرزندان آزربایجان در سرزمین های تاریخی خودشاهد تکرار جنایات ها و خون ریزی ها نخواهد شد.

کمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان
باتکثیر و پخش این اعلامیه در جبهه مبارزه ملی با تروریسم در غرب آزربایجان شركت كنید
.

 

Dec 11, 2013 at 08:31 o\clock

ریشه ترکی برخی کلمات فارسی

 

 

ـ کلمات فارسی که با پسوند «آق»، «آغ»، «آک»، «اوْک» ختم میشوند. مثال: اتاق، سراغ، الک، یدک، چابک و سایر...
2 ـ کلمات فارسی که با پسوند «مَه//مِه» ختم میشوند. مثال: دکمه//تکمه (دوگمه// دوکمه) ،(تؤکمه//توْکمه)، قیمه (قیمَه//قیمِه)، سرمه (سوْرمه//سوْرمِه)، چکمه، دلمه، چاتمه، قاتمه، چنباتمه و ... (با استثناء کلمات عرب دخیل در فارسی).
3ـ کلمات فارسی که با پسوند «اوق»، «اوْق»، «ایق»، «اوْک» ختم میشوند. مثال: قرق، اَغروق، ایلیق، بلوک، چابک//چابوک و...
4ـ کلمات فارسی که با پسوند «چی»، «چی» ختم میشوند. مثال: سورچی، قورچی، یورتچی، ارابه‌چی، قهوه‌چی، یازیچی و ...
5ـ کلمات فارسی که با پسوند «لیق»، «لیق»، «لوق» ختم میشوند. مثال: بوزلوق، قارلیق، باشلوق، اتالیق، باشلیغ
6ـ کلمات فارسی که با پسوند «لاق»، «لاخ» ختم میشوند. مثال: ییلاق، قشلاق، باتلاق. پسوند «لاخ» از قدیمیترین پسوندهای ترکی است که در زبان فارسی داخل گشته و در ساختار لغات بسیاری کاربرد دارد. مثال: سنگلاخ، رودلاخ، نشیبلاخ، سولاخ//سوراخ، دیولاخ و ....
7ـ کلمات فارسی که با پسوند «ماق»، «مق»، ختم میشوند. مثلاً: چخماق، قیماق، تخماق و ...
8ـ کلمات فارسی که با پسوند «آر»، «اَر» ختم میشوند. مثال: قاتار (قطار)، چاپار، آچار، چپر، دچار و ...
9 ـ کلمات فارسی که با پسوند « اِر»، «اوْر» ختم میشوند. مثال: قاطر، چادر، بهادر و ...
10ـ کلمات فارسی که با پسوند «اوْل»، «آول» ختم میشوند. مثلاً: قراووْل، یساول، قرقاول و..
11ـ کلمات فارسی که با پسوند «داش»، «تاش» ختم میشوند. مثلاً: داداش، آداش، سرداش، کونولتاش، یکتاش و...
12ـ کلمات فارسی که با پسوند «غَه//غِه»، «قَه//قِه»، «کَه//کِه»، «گَه//گِه» ختم میشوند. مثال: داروغه، یرقه(یورقَه//یورقِه)، اُلکه (اوْلکه)، الکا (اوْلکا)، جلگه (جوْلگه//جولگه) و...
13ـ کلمات فارسی که با پسوند «قی»، «قو»، «غو» ختم میشوند. مثال: قرقی (قئرقی)، برقو (بورغو)، یرغو (یوْرغو) و ... سؤزلر.
14ـ کلمات و افعالی که در ساختار آنها حروف«ق» و «چ» باشد، تماماً منشأ ترکی دارند. مثال: قاچاق، قیچی، قاچ، قارچ، چاقو
15ـ کلمات و افعالی که در ساختار آنها حروف «ک» و «چ» باشد، منشأ ترکی دارند. مثال: کوچ، کوچه، کوچک، چکول، چاک، چابک، کچل و ...
16ـ کلمات و افعالی که در ساختار آنها حروف «ق»، «د»، «‌ت» باشد. مثال: قاتر، قاتوق، قره‌قات، قوروت، آنقوت، قتار// قطار و ...
17ـ کلمات فارسی که در ساختار آنها «انگ» و «نگ» باشد و یا کلماتی که با این پسوندها ختم شوند. مثال: سرنگ(سورماق)،النگو(النگ،ال در زبان ترکی به معنی دست)، فشنگ، تفنگ، سنگر،زرنگ ، قشنگ ،اوزنگ(افسار)و ..[ به استثناء کلمات دخیل سنسکریت وهندی)
18ـ کلماتی با حرف «ی» شروع میشوند منشأ ترکی دارند. مثال: یام، یامچی، یونجه، یالغ، یال، یله، یان//یون [(در ترکی به معنی اسب است) این کلمه در فارسی به شکل «نریون» و «مادیون»//«مادیان» و با افزودن علامات جنسیّت «نر» و «ماده»//ماد به اشکال فوق در زبان فارسی وارد گشتهاند]. در بعضی از موارد به اوّل این کلمات پروتئز «پ» علاوه میشود مثال: «پیاله»، «پیام» و.. لازم به ذکر است در بعضی از موارد حرف «ی» کلمات ترکی با حروف«چ» و «ج» عوض میشوند. مثال: یلقه به شکل جلقه// جلیقه، «یرمه» به شکل «چرم»، «یادو» به شکل «جادو»، یده (سنگ مشهور) به شکل «جده» و .....
19ـ کلمات و افعالی که در ساختار آنها حروف «ق» و «ز» باشد ترکی میباشند: قاز، قوزک، قوزه، قزوین، قوز (این واژه به شکل گوژ در زبان فارسی وارد شده است).
20ـ کلماتی که در ساخترشان حروف «ت»، «پ» باشد ترکی هستند. مثال: تپش، تپیدن، تپه، توپال
21- کلماتی که در ساختارشان حروف «چ»، «پ» باشد منشأ ترکی دارند. مثال: چاپار، چپاول، چپر، چاپ و....
22ـ کلماتی که در ساختارشان حروف «چ» و «غ»// «ج» و «غ» باشد منشأ ترکی دارند. مثال: بوغچا//بقچه، غنچه،‌ چاغ، چوغول//چغلی، جیغ،
23-کلمات فارسی که با پسوند «مان»(مان در زبان ترکی پسوند شدت است). مثلا : آرمان ،سازمان،آسمان(بسیار آس=بسار آویزان) و...

 

نا گفته نماند كه بسياري از اسامي گياهان و حيوانات و اسامي جغرافيايي از طريق ترجمه و گرتهبرداري از زبان تركي در خزينهي لغت فارسي وارد شدهاند. براي مثال واژههاي مركّب «دوه‌قوشي»، «سيغير ديلي»، پيشيك اوْتو» به اشكال «شترمرغ»، «گاو زبان»، «علف گربه» و به طريق ترجمه از زبان تركي وارد زبان فارسي شدهاند. تمام كوْروْنيمها [اسامي و اعلام جغرافيايي كه در ساختار آنها رنگ بكار رفتهاست] رايج در زبان فارسي تماماً به طريق ترجمه و گرتهبرداري از زبان تركي وارد زبان فارسي شدهاند. واژه­هاي مركّب «سياه‌گوش»، «سيه‌رود»، «سيه‌چشمه»، «مسجد كبود»، «درياي سياه»، «درياي سرخ» ترجمههاي لفظ به لفظ و نادرست از واژههاي تركي «قاراقولاق»، «قاراچاي»، «قارابولاق»، «گؤي­مچيد»، «قارادنيز»، «قيزيلدنيز» ميباشند. [متعصّبين پان ايرانيسيت هنوز درك نكردهاند كه اسامي خاصّ ترجمه نميشوند. و اين نوع ترجمهها و گرتهبرداريها تماماً غلط ميباشند. چون رنگهاي قارا،‌ گؤي، قيزيل، در اسامي مركّب فوق معني بزرگي،‌ عظمت، شدّت را به موصوفهاي خود ميدهند].


استاد ملك شعراء بهار در باره تأثير زبان عربي و تركي در ساختار زبان فارسي ميگويد:

گرچه عرب زد چو حرامي به ما
داد ولــــــــــي دين گرامي به مـا 
نصف زبان را عرب از ياد بــرد 
نصف دگر لهجه به تركان سپرد.

*****

بعد از زبان عربي، زباني كه بيشترين تأثير را در زباني فارسي گذاشته است. زبان تركي است، اين تأثير هم از لحاظ فونتيكي و هم از لحاظ لغوي بوده است.

*****

طبق آمار اداره ثبت احوال ايران 45 ./. اسامي ايراني منشأ عربي دارند. [البّته بيشتراين اسامي منشأ، عبري، آرامي، سورياني و.. دارند امّا عربي محسوب شدهاند.]

*****

زبان فارسي تا بحال هيچ الفبائي نداشته است. مولف «فرهنگ نظام» ميگويد: ايرانيان از حيث خطّ مايه افتخار ي ندارند. خطّ و الفباي ميخي را به واسطه بابليها از سومريها اخذ كردهاند. خطّ اوستائي را توسط كاتبان سرياني اوستا از عاشور//آشور و الفباي كنوني را از عربي به عاريت گرفتهاند. اعدادي كه امروزه در ايران رايج است. اعداد «هندي» است. (مقدمه. جلد يك)....
 

http://www.gulqayitumudoghlu.blogfa.com/post-48.aspx