Maturski seminarski i diplomski radovi

May 19, 2008 at 23:22 o\clock

Maturski seminarski diplomski radovi 3

Velika kolekcija maturskih seminarskih i diplomskih radova. Svaki maturski, seminarski i diplomski rad je kvalitetno uradjen. Na sajtu se nalazi i veliki broj besplatnih tutorijala, eseja, referata, lektira.

 

www.maturski.com

 

 

Jackson Pollock

Jadransko more

Japanska autoindustrija i njen uticaj na svjetsku ekonomiju

Japanski menadzment

Javne financije

Javne finansije-Seminarski rad:Poreski sistem, Porez na dohodak fizickih lica, Porez na dohodak pravnih lica,Porez na promet

Javne i moneterne finansije

Javni dug

Javni prihodi

Jerusalim

Jevrejstvo

Jugopetrol

Kablovska televizija

Kablovski internet

Kairo

Kako izboljsati delovni proces nacrtovanja s prodajo v podjetju Leksi d.o.o. (slov.)

Kako izboljsati nadzor nad kooperantiv podjetju X (slov.)

Kako nauciti racunar da igra preferans

Kalendar

Kalkulacija cena postanskih usluga

Kamata

Kanada

Kanali prodaje u trgovackim preduzecima

Kancelarijsko poslovanje u organima uprave po sistemu kartoteke

Kant i poslovna etika

Karakteristike savremenog poslovanja organizacije

Kardiovaskularna oboljenja u trudnoci

Karijes decijeg doba

Karl Poper - Otvoreno drustvo i njegovi neprijatelji

Karlo V

Kartel

Katarina II Velika

Kauzalni i apstraktni pravni poslovi

Kazneni proces dubrovacke republike 18st

Kejnzijanska ekonomska politika

Kina

Kisele kise

Klasa i klasne borbe

Klasicna nemacka filozofija

Klasifikacija

Klasno socijalna struktura drustva

Kljucni faktori uspeha sistema za planiranje

Knjigovodstvene informacije

Knjizevni zivot u epohi realizma i ovi zanrovi romana

Kockanje kod maloletnika

Kognitivni menadzment kao osnova upravljanja promenama

Kognitivno bihejvioralna terapija alkoholizma

Kolari

Kolasin

Koledz zdravstvene nege

Kolorni vid

Komanditno drustvo

Komisioni poslovi

Kompjuterske igre

Kompjuterske mreze u pilot fabrici - firma Artikom

Kompjuterski virusi

Komponente emocionalne inteligencije

Komuniciranje kroz publicitet

Komunikacija bojom

Komunikacija bojom

Komunikacijsko-informacijska kultura

Komunizam

Koncept vremenskog perioda

Konformizam

Konkurencija u industriji flasinrane vode u 2006 (Case Study)

Konstrukcija pravilnog petougla

Kontni okvir i kontni plan

Kontracepcija i polno prenosive bolesti

Kontrola tehnicke ispravnosti vozila (metode i tehnike)

Kontrolisana interferencija

Koordinate - analiticka geometrija

Kopaonik

Korali

Korozija i tvrdoca vode

Korozija i VIIIb grupa

Kosarka

Kraljevina Bosna

Kreativno odlucivanje

Kreativnost i inovacije

Kredit i vrste kredita

Krediti

Kreditiranje

Kreditiranje prodaje

Kreditni bankarski poslovi

Kreditni poslovi

Kreiranje baze podataka u MS Access-u

Kreiranje hardverske konfiguracije racunara

Kretanje drustvenog bruto proizvoda, drustvenog proizvoda i nacionalnog dohotka Nisa

Kretanje najamnine, inflacije i ne(zaposlenost)

Kretanje u zemljinom gravitacionom polju

Kriptografija

Krivicno pravo

Krompir i proizvodi od krompira

Krompirova zlatica

Krug

Krvne celije

Krvni sistem

Kultura

Kultura i civilizacija

Kultura salterskog poslovanja

Kultura u savremenom drustvu

Kultura zivota

Kulturni i znanstveni doprinos Arapa u ranom srednjem vijeku

Kupovina preko interneta

Kurt Gedel, genije i cudak

Kvadratna funkcija

Kvadratna jednacina

Kvalitet bankarske usluge

Kvalitet usluge

Kvantitativni biznis

Kvantni racunari

Lajbnicova metoda infinitezimalnog racuna

Lan i Wan mreze

Laser

Laseri i laserska tehnika

Laserski pisac

Laserski stampaci

Latinska Amerika

LCD

Lekovite biljke

Leonard Ojler

Leonardo de Vinci

Leonardo de Vinci i matematika

Leonardov um

Let's dance (Engleski jezik)

Licna prodaja

Licnost

Liderstvo

Likovi intelektualaca u prozi Laze Lazerevica

Likovni radovi kao odraz decje licnosti

Linearni statisticki modeli

Linearno programiranje

Linearno programiranje

Linux

Liposolubilni vitamini

Lisajevi

Lizing

Ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicini

Ljudska prava

Ljudski reproduktivni sistem

Ljudski resursi - (upravljanje, planiranje, zaposljavanje i razvoj ljudskih resursa)

Lociranje informacija na web stranama, pretrazivanje i preuzimanje podataka sa mreze

Logaritamske jednacine

Logisticka kompanija – Schenker

Logistika u proizvodnji - fabrika Javor

Logistika u proizvodnji DP Pekarske industrije

Logistika u robnom transportu - Studija slucaja kurirske sluzbe Siti Express

Luj XIV

Magija

Magnetsko (magnetno) polje (na hrvatskom)

Magnetsko polje

Mala preduzeca

Maloletnicka delikvencija

Maloletnicko prestupnistvo u Beogradu

Manastiri u Srbiji

Marija Montesori

Marketing informacioni sistem opstine Stari Grad Sarajevo sa osvrtom na marketing istrazivanje

Marketing komunikacije

Marketing logistika

Marketing miks

Marketing mix „4Ps”

Marketing plan hotela

Marketing psihologija

Marketing usluge

Marketinska analiza preduzeca “Bluzeppelin.com”

Mars

Martketing dogadjaja

Maslovljeva teorija potreba

Matematicka indukcija

Materijalisticke teorije racuna i preduzece u trzisnoj privredi

Maticna ploca

Matrice i upotreba matrica na resavanje sistema

Max Weber

MCommerce

Medicina rada

Medijska kultura i ideologija danas

Medjunarodna finansijska revizija

Medjunarodna finansijska trzista

Medjunarodne finansije

Medjunarodne poslovne finansije

Medjunarodni izvori socijalnog prava

Medjunarodni Monetarni Fond kao faktor globalizacije

Medjunarodni racunovodstveni standard 18

Medjunarodni racunovodstveni standardi

Medjunarodni testament

Medjunarodno bankarstvo

Medjunarodno trziste kapitala

Mehanizmi evolucije genoma

Memorije

Menadzeri i menadzerstvo i njihovo upravljanje ljudima u procesu rada i drugim delatnostima

Menadzerska etika

Menadzerski stilovi i metodi rada

Menadzment

Menadzment Informacioni Sistem (MIS)

Menadzment kvaliteta - Organizacija sektora za kvalitet u IMK 14. Oktobar

Menadzment ljudskih resursa - regrutovanje i selekcija

Menadzment ljudskih resursa u javnom sektoru

Menadzment razvoja D.O.O. “Videokomerc”

Menadzment sportskih objekata

Menadzment Totalnim Kvalitetom ( TQM ) i studije slucaja

Menadzment totalnim kvalitetom i studije slucaja

Menadzment u razvijenim zemljama Vs menadzment zemalja u tranziciji

Menadzment visokih tehnologija

Menadzment znanja

Menadzment znanja i intelektualni kapital

Menica

Merenje robe i vage

Merkantilizam

Mesto algoritma za rutiranje u savremenim racunarskim mrezama

Mesto i uloga poslovne etike u finansijskom izvestavanju

Metaloplastika

Metod ekonomije

Metode investicionih odlucivanja

Metode odredjivanja ubrzanja Zemljine teze

Metode za prikupljanje podataka

Metodologija ciklusa zivotnog veka sistema

Metodologija i implementacija IRP-a u DDOR Novi Sad

metodom standardnih celija

Microsoft Agent tehnologija i primer njene implementacije

Microsoft Excel

Microsoft Word - izrada listi i upotreba tabulatora

Microsoft Word - Tabele

Migracije – uticaj na ekonomsko trziste

Mikelandjelo Bonaroti

Milan Obrenovic

Minimalni logisticki troskovi

Mirovni ugovori

Misli antickih filozofa o vaspitanju - Platon -

Mit i religija

Mito i korupcija

Mitologija starih Grka

Mladi u komunikaciji sa medijima

Mleko

Mobilni agenti na internetu

Mobilni telefoni, njihov uticaj, znacaj, prihvatanje od strane korisnika i upotreba

Mobilno bankarstvo

Modeli i performanse grafickih kartica

Modeli odlucivanja

Modulacija sa kontinualnim nosecim talasom

Mogucnosti i ogranicenja primene elektronskog poslovanja u malim i srednjim preduzecima

Moral kao oblik drustvene svesti

Moralnost

Motivacija radnika

Motivacija za rad

Motivacija zaposlenika

Motivi ljubavi i mrznje u Sekspirovom delu Romeo i Julija

Mrezna pohrana podataka

Mrezni adapteri

Mrezni protokoli za multimedijske usluge

MRS 17 - Lizing

MRS 25

Multimedija

Mutacije, reparacije i rekombinacije

Muzeji Vojvodine

 


Log in to comment:

Attention: many blogigo features are only available to registered users. Register now without any obligations and get your free weblog!