Maturski seminarski i diplomski radovi

May 21, 2008 at 23:20 o\clock

Maturski radovi, seminarski i diplomski radovi 2

Velika kolekcija maturskih seminarskih i diplomskih radova. Svaki maturski, seminarski i diplomski rad je kvalitetno uradjen. Na sajtu se nalazi i veliki broj besplatnih tutorijala, eseja, referata, lektira.

 

www.maturski.com

 

 

E-commerce

Efekat staklene baste

Efekat vitamina B1 i B2na prirast i kvalitet mesa brojlera

Egziperijev Mali princ

Ekologija

Ekologija vinove loze

Ekologija, koncept odrzivosti razvoja

Ekoloska slika urbane sredine - Beograd

Ekoloski faktori

Ekoloski problemi i kriza sa osvrtom na Novi Sad

Ekoloski projekat

Ekonomija kao nauka

Ekonomika Jugoslavije

Ekonomika proizvodnje

Ekonomska analiza bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeca ZTR YUGAS Krusevac

Ekonomska globalizacija

Ekonomska politika Evropske Unije

Ekonomsko-geografske karakteristike zemalja zapadnog pacifika

Ekoporezi

Ekspertni sistem "Code Tutor"

Ekspertni sistemi

Elektromagnetna indukciuja

Elektronska trgovija (maked.)

Elektronska trgovina kao segment e-ekonomije

Elektronsko bankarstvo

Elektronsko poslovanje – Podrska poslovnom sistemu zavoda za farmaciju Srbije

Elementi elektroenergetskih sistema znacajnih za planiranje razvoja

E-mail

Emocije

Emocije i njihovo izrazavanje

Energetska elektronika

Energija vetra - eolska energija

Engleska u doba Stjuarta

Engleska u doba Tjudora

Enzimi i kozmetika

Epikur

Equation Editor

Etika i ekologija

Etika i moral

Etika i moral u biznisu

Etika u istrazivanju marketinga

Etika u sportu

Euklid

Europska unija (hrv.)

Eutanazija kao pravni problem

Evaluacija skale adolescentskih percipiranih prednosti i nedostataka za ulazak u spolni odnos

Evidencija blagajnickog poslovanja

Evidencija poslovnih dogadjaja

Evidencija troskova

Evolucija celije: prokariote i eukariote

Evolucija finansijskog izvestavanja

Evropa na raskrscu

Evropska banka za obnovu i razvoj

Evropska centralna banka

Evropska investiciona banka

Evropska unija i Balkan

Evropske integracije kao sansa Crne Gore

Evropski monetarni sistem

Evropski sud za ljudska prava

Faktorska struktura prostora merenja upitnika BPAG

Fasizam

Feminizam (zene i drustvo)

Fenomen huliganizma

Fibonacijevi brojevi i Paskalov trougao

Filip II

Film i njegov uticaj

Filmski marketing

Filozofija Fridriha Nicea

Filozofija stare Grcke

Filozofska antropologija

Finansijska i devizna trzista u svetu i Jugoslaviji

Finansijska i devizna trzista u svetu i Srbiji

Finansijska ravnoteza i neravnoteza

Finansijska revizija javnog sektora

Finansijska revizija javnog sektora osnove za efektivni poslovni ambijent

Finansijski Due Diligence prema terminologiji koriscenoj u medjunarodnim racunovodstvenim standardima

Finansijski izvestaj

Finansijski izvestaj osnova za upravljanje bankarskim biznisom

Finansijski menadzment - Trziste kapitala

Finansijski pokazatelji poslovanja u turizmu

Finansijsko planiranje

Finansijsko trziste Jugoslavije

Finansijsko upravljanje kupcima

Finansiranje sportskih organizacija

Fleksibilna proizvodnja

Fluktuacije

Formalne i neformalne poslovne komunikacije

Formatiranje teksta, poruka i simbola

Formiranje berze

Formiranje novcane akumulacije i finansijske stednje

Fotomehanicka reprodukcija za sito stampu

Francuska burzoaska revolucija

Francuska naftna industrija

Francusko prosvetiteljstvo

Frigija i Lidija

Frustracije i konflikti

Funkcija kontrole u preduzecima Srbije

Funkcija troskova; Funkcija ukupnog prihoda; Odredjivanje cene maksimalnog prihoda; Interval rentabiliteta

Funkcije

Funkcije i modeli komunikacije

Funkcije menadzmenta - planiranje

Funkcionisanje svetskog trzista i svetske privrede

Furijeovi redovi

Furijeovi redovi za funkcije 2p

Future air navigation system; CNS/ATM

Fuzzy upravljanje ves masinom

Gametogeneza, obrazovanje polnih celija

Genetski inzenjering

Genetski modifikovana hrana

Geoekonomska morfologija sveta

Geografski prikaz Austrije

Geografski prikaz Japana

Geografski prikaz Norveske

Geografski prikaz Portugalije

Geografski prikaz Spanije

Gipkost

Globalizacija

Globalizacija i menadzment

Globalizacija i njen uticaj na razvoj privrede

Globalizacija kao svetski proces

Globalizacija svetske privrede

Globalna harmonizacija polaganja racuna

Globalna harmonizacija racunovodstvene i revizorske prakse

Globalno zagrevanje u Srbiji

Govedarska proizvodnja

Govor i jezik u funkciji ideologije i komuniciranja

Govor tela

Govor tijela u poslovnoj komunikaciji

GPS – Global Positioning System

Gradjansko pravo

Grafici trigonometrijskih funkcija

Graficka kartica

Graficko resavanje modela linearnog programiranja

Grafovi

Grcka matematika

Grcki polisi

Grupne polise

Grupno racunovodstvo I

Gustav Klimt

Gvozdje

Hacking (hakerisanje)

Hamurabijev zakonik

Hard disk

Hardver

Hartije od vrednosti i drugi instrumenti finansijskog trzista

Hartije od vrednosti i privrednopravni ugovori

Havaji

HDTV - High Definicion Television

Hidrologija (Neretva, Lovcen, Popovo Polje...)

Hilbertovi problemi

Hipertekstualnost i Wikipedija

Hipotekarno trziste u EU

Historija civilizacije Maja

Historijat interneta

Hladjenje kod racunara

Hladnjak

Holesterol

Humanizam i renesansa

Humor u romanu "Hajduci", Branislava Nusica

Husserl - Filozofija kao stroga nauka

I svetski rat

IBM metodologija za razvoj projekata poslovne inteligencije

Identifikovanje trzisnih segmenata i odabir ciljnih trzista

Ideoloska osnova Marksovog ucenja

Igra - ontoloska kategorija fizicke kulture

Iliri u Bosni i Hercegovini

Imanuel Kant

Implementacija e-poslovanja – razvoj web sajta i interneta u kompaniji Partner inzenjering INCOTERMS 2000

Implementacija marketinga u usluznim delatnostima

Impresionizam - francuski slikari

Industrijska revolucija

Industrijski marketing

Inferiorni polozaj zena u delima Borisava Stankovica

Inflacija

Informacije i komunikacija

Informacije, menadzment i proces odlucivanja

Informacione tehnologije

Informacioni sistem preduzeca

Informacioni sistem za podrsku marketingu

Informacioni sistemi

Informacioni sistemi i informacione tehnologije

Informacioni sistemi zasnovani na intranetu

Inhalacija

Inicijalna ekoloska revizija

Ink-Jet stampaci

Inkvizicija u Spaniji

Inpulsna i analogna elektronika

Instalacija Windows 98

Instalacija Windows NT

Instalacija Windows XP-a

Instalacija za gasenje pozara vodom

Instrumenti marketing miksa

Instrumenti politike nabave

Intellectual property (engleski)

Intenzitet otkaza

Interaktivni dizajn

Interna revizija

Interner marketing plan - turisticka agencija www.zlatiborweb.com

Internet

Internet – izvor znanja

Internet Explorer

Internet i strategijski menadzment

Internet komunikacija

Internet marketing

Internet marketing plan

Internet marketing plan sajta

Internet putem satelita

Internet servisi

Internet trazilice i pristup informacijama

Interni nadzor – revizija

Interni nadzor poslovanja privrednih drustava

Intervju

Inverzija

Investicije

Investicije

Investicije i ekonomski razvoj

Investicioni program za proizvodnju kanti za djubre

Investicioni projekat – izgradnja objekta Auto-centra

Inzenjerski materijali u korelaciji sa vrstama istraživanja i naukama

ISDN tehnologije

Iskustva, stete i problemi funkcionisanja zeleznickog saobracaja od 1990. godine do

Islam

Islamska religija

ISO 14000 - Standardi serije ISO 14000 (Tehnoloski razvoj i ekologija)

Istorija dizajna stolica

Istorija logaritama

Istorijat trigonometrije

Istorijat Windowsa

Istorijski razvoj kompjutera

Istorijski razvoj parne turbine

Istorja arhitekture II – Barok

Istrazivanje moci u sociologiji

Istrazivanje organizacijske strukture i elementi organizacijskih sredstava

Istrazivanje trzista

Istrazivanje trzista za marketinski projekat detektivske agencije iz Karlovca

Iz teoreticnih razprav o demokraciji (SLO)

Izbor racunara za kucne potrebe

Izgradjivanje poslovne agencije

Izracunavanje optimalne velicine obrtnih sredstava

Izrada biznis plana

Izrada digitalne zbirke knjiznice

Izrada prezentacije pomocu PowerPointa

Izrada web stranice

Izvestaj o tokovima finansijskih sredstava

Izvod

Izvodi i integrali

Izvori finansijskih informacija i njihova upotreba

Izvoz sirkovih metli